เข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Contact Us

ที่อยู่ : ชั้น 22 อาคาร SunTowers B
123 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : +66 (02) 789-3232
โทรสารโทรสาร : +66 (02) 617-38130

อีเมล์ : info@omsofts.com
เว็บไซท์ : www.omsofts.com

News & Event

ประวัติความเป็นมาของ บริษัท โอเอ็มเฮ้าส์ จำกัด

บริษัท โอเอ็มเฮ้าส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเป็นผู้ร่วมลงทุน โดยเป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ และ วิทยาการความรู้ด้านการจัดการระบบโรงงานโดยเฉพาะ ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการบริหารจัดการกระบวนการทำงาน เนื่องด้วยความจริงที่ว่าการจะได้ผลลัพธ์ของการทำงานที่มีประสิทธิผลหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานที่ทำหน้าที่เปลี่ยนทรัพยากรให้ออกมาเป็นผลลัพธ์นั้นๆ ดังนั้นแล้วการบริหารจัดการกระบวนการทำงานและการจัดการระบบฐานข้อมูล จึงเป็นงานที่มีความสำคัญยิ่ง และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ควบคุมและประมวลผลการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ นั้น มีความเหมาะสมที่สุด

ในปัจจุบันนั้น แทบทุกองค์กรจำเป็นที่จะต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อให้สามารถที่จะแข่งขันในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

บริษัท โอเอ็มเฮ้าส์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพสูงสุด และสร้างความคุ้มค่าให้กับองค์กรอย่างแท้จริง ด้วยคำขวัญ “รังสรรค์โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ”

ISO 29110

บริษัท โอเอ็มเฮ้าส์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันซอฟต์แวร์ไทยตามมาตรฐาน ISO 29110 ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผ่านการประเมินเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้มาตรฐาน ISO 29110 นั้น ก่อให้เกิดการผลิตซอฟต์แวร์อย่างมีเป็นกระบวนการ และสามารถที่จะตรวจสอบได้ ซึ่งนำไปสู่คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานเทียบทัดระดับสากล

New Document