เข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Contact Us

ที่อยู่ : ชั้น 22 อาคาร SunTowers B
123 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : +66 (02) 789-3232
โทรสารโทรสาร : +66 (02) 617-38130

อีเมล์ : info@omsofts.com
เว็บไซท์ : www.omsofts.com

News & Event

OMSoft – Core “Multiple locations, one office”

บริหารจัดการ ประสานงาน และติดต่อสื่อสาร คือความสามารถหลักของ OMSoft – Core หรือพูดให้เข้าใจได้โดยง่ายก็คือที่สุดของสำนักงานเสมือนจริงนั่นเอง คุณสามารถที่จะบริหารจัดการการทำงานของลูกน้อง แบ่งปันข้อมูลงานกันได้ หรือแม้แต่การจัดประชุมในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสำนักงานก็สามารถที่จะทำได้โดยสะดวก การบริหารจัดการธุรกิจกลายเป็นเรื่องง่ายดายด้วยการวางแผนงาน การติดตามงาน การตรวจสอบงาน และการปิดงานผ่านระบบออนไลน์ด้วย OMSoft – Core

OMSoft – Core ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่สำนักงาน รวมไปถึงค่าอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ พนักงานไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาทำงานที่สำนักงานอีกต่อไป เนื่องจากสามารถที่จะทำงานจากที่ใดก็ได้ ซึ่งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงานอีกด้วย นอกไปจากนี้การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้น ทำให้หมดความจำเป็นที่จะต้องใช้กระดาษไป

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ของ OMSoft – Core นั้น ช่วยเสริมสร้างความรอบรู้ให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร OMWiki นั้นเป็นเครื่องมือเข้ามาช่วยแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรในลักษณะเดียวกับที่ Wikipedia ทำไปทั่วโลก
มีความรอบรู้อย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอ ความฉลาดหลักแหลกคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างได้ ความสามารถทางด้านระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) ของ OMSoft – Core ช่วยให้การตัดสินใจทางธุรกิจเป็นอย่างแม่นยำและฉับไว อีกทั้งยังช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า การดำเนินงานขององค์กรนั้นเป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้วางเอาไว้ ด้วยเครื่องมือการเก็บดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicator) และการประเมินผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard)

แผงควบคุม (Dashboard) และการแจ้งเตือนออนไลน์ของ OMSoft – Core ช่วยให้ธุรกิจของคุณอยู่ภายใต้การควบคุมเสมอ

OMSoft – Core ทำให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างมีความสุขไปด้วยกัน

OMSoft – Blue “Water treatment management at its best”

ระบบการบริหารจัดการโดยเน้นที่กระบวนการทำงานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในระบบบำบัดน้ำโดยเฉพาะ ซึ่งจากการวิจัยนั้นพบว่า การมุ่งพัฒนาตัวกระบวนการทำงานนั้น ให้ผลที่ดีกว่าการมุ่งวัดแต่ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว

OMSoft – Blue นั้นได้รวบรวมเอาศาสตร์ต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการกระบวนการทำงานเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อก่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีผลผลิตสูงสุด

OMSoft – Blue ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ แต่เปรียบได้กับห้องสมุดที่เติบโตไปด้วยกันกับธุรกิจของคุณ

New Document