เข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Contact Us

ที่อยู่ : ชั้น 22 อาคาร SunTowers B
123 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : +66 (02) 789-3232
โทรสารโทรสาร : +66 (02) 617-38130

อีเมล์ : info@omsofts.com
เว็บไซท์ : www.omsofts.com

News & Event

วิเคราะห์ระบบ

เรามีทีมสถาปนิกระบบ (System Architect) มืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งล้วนมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจและความต้องการทางเทคโนโลยี

สถาปัตยกรรมองค์กร

เราเชี่ยวชาญในการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร เราทำการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมของระบบ ณ ปัจจุบัน แล้วจึงทำการส่งมอบแบบสถาปัตยกรรมที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในโลกของเทคโนโลยีนั้น มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการออกแบบสถาปัตยกรรมของตึกในโลกของการก่อสร้างเลย

การเชื่อมต่อระบบ

การเชื่อมต่อและควบรวมระบบคือความชำนาญของเรา โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นระบบของบริษัทใด

การปรับปรุงกระบวนการทำงาน

เรามีความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน การที่จะได้รับประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงนั้น การปรับปรุงกระบวนการทำงานเป็นกุญแจสำคัญ วิศวกรของเราจะลงลึกในทุกรายละเอียดเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานในส่วนที่เป็นไปได้ทั้งหมด

การออกแบบซอฟต์แวร์

เราเชี่ยวชาญการออกแบบซอฟต์แวร์โดยใช้หลักการของ Service-oriented architecture (SOA) ซึ่งการออกแบบตามหลักการนี้นั้นเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับธุรกิจสมัยใหม่ที่ระบบต่างๆ ทำงานร่วมกันในลักษณะของบริการ ผลลัพธ์ของการออกแบบในลักษณะนี้ก็คือเว็บแอพพลิเคชั่นที่สามารถจะทำงานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องไร้การสะดุด

ภาษาคอมพิวเตอร์ที่เชี่ยวชาญ

เรามีความเชี่ยวชาญในหลากหลายภาษาทั้ง ASP.net, VB.net, C# และรวมไปถึง Java อีกด้วย

การออกแบบและบริหารจัดการฐานข้อมูล

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถที่จะทำงานกับระบบฐานข้อมูลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายได้ ไม่ว่าจะเป็น SQL Server ของไมโครซอฟท์ หรือว่าจะเป็น Oracle DB ของออราเคิลก็ตาม

บริการทางด้านรายงาน

เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางด้านรายงานไม่ว่าจะด้วย Crystal Reports หรือ Report Builder ของ ไมโครซอฟท์ Database design and management

New Document